Sanat’ın Engelsiz Hali

11/09/2019 0 Yazar: admin
Sanat’ın Engelsiz Hali

“Sanat özlem duyulan yerde ortaya çıkar ve gelişir,” der A.Tarkovsky. Sonra da şunu ekler rus yönetmen “Sanat olgusu, faydacı bir pratiğin bizden gizlediği tinsel gerçekle iç içe geçmiş bu dünyanın bir simgesidir.”  

Peki bu simge neden şimdi özgür değil?  daha kusursuz bir sanat istediğimiz için olabilir mi? evet, daha kusursuz bir görseli sanat sanıyoruz. 

Sokrat’ın “Kendini bil” önermesi ancak felsefeyle olanaklıdır, sanat ise bu özgür düşünme etkinliğinin estetik ve özgün bir biçimde dışavurumudur. Kendini bilmenin ancak felsefeyle olanaklı olduğu savı, felsefenin hem nesnesinin hem de öznesinin bir ve aynı bilinçte bulunmasında saklıdır. Diğer bilimlerin nesnesi kendi dışından devşirilmiştir .